MÜSİAD KİMDİR?

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin korunduğu, gözetildiği; kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada saygın bir Türkiye için yola çıkan hassasiyet sahibi işadamlarının, 5 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul’da kurdukları bir “İŞADAMLARI DERNEĞİ”dir.


Kişilerin ve kurumların, ülkemizin ve toplumumuzun, bölgemizin ve dünyanın sosyal ve kültürel, siyasal ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan bir “GELİŞİM-DİYALOG-İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU”dur.


Türkiye genelinde 34 şubesi 8 temsilciliği ile 5.600’den fazla üyeyi ve GSMH’nin % 15’ini karşılayan, ihracata ise yaklaşık 17 milyar dolar katkısı olan, yaklaşık 1.200.000 kişiye istihdam sağlayan ve yıllık ortalama 5 milyar dolara yakın yatırım yapan 15.000 işletmeyi temsil eden; 46 farklı ülkede 114 irtibat noktası ile, iş dünyası için olduğu kadar toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan güçlü bir “SİVİL TOPLUM KURULUŞU”dur.

M_AGac_1

 

MÜSİAD - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kimdir?
- Kamu Yararına Çalışan,
- 3.600 asil, 2.000 genç ile toplam 5.600 üyesi bulunan, 15.000’i aşkın şirketi ile ülke Gayri Safi Millî Hâsılasına % 15’i aşan katkı sağlayan, yaklaşık 17 milyar dolarlık ihracata katkı yapan ve
1milyon 200 bin kişi civarındaki istihdam oluşturan,
- Genel Merkez ve 33 ildeki şube 5 temsilciliği bulunan,
- 46 ülkedeki 114 irtibat noktası ile Türkiye’nin ve dünyanın en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan,
- Yurtdışı Ticaret Heyetleri, Ülke Raporları, Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlar, Ticaret Heyet Programları, İkili İş Görüşmeleri,
Uluslararası İş Forumu (IBF), MÜSİAD Uluslararası Fuarı, Komisyon Çalışmaları, Meslek Komiteleri Çalışmaları, Eğitim Çalışmaları,
Bilgi Bankası, Web Sitesi, Portal, Yayın Faaliyetleri ve Araştırma Raporları ve Cep Kitapçıkları hazırlayan,
- Yurtdışı Ticaret heyeti programları içersinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla imzalanan İşbirliği
Anlaşması “MOU-Memorandum of Understanding” ile yurtdışı ortaklıklar sayesinde üyeleri dış pazara daha etkin
yönlendiren bir İş Adamları Derneği’dir

Sektor

Destekleyen Kuruluşlar