Uluslararası İş Forumu (IBF) Sonuç Bildirisi Yayınlandı


MÜSİAD tarafından organize edilen 16. Uluslararası İş Forumu’nun (IBF) Sonuç Bildirisi yayınlandı. Bildiri şu şekilde:

MÜSİAD tarafından organize edilen 16. Uluslararası İş Forumu (IBF), bu yılki temasını " İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinde ekonomide ve siyasette yükselme zamanı" olarak belirlemiştir. T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, 20 ülkeden 25 misafir bakan ve 86 ülkeden 5000 işadamının katılılımlarıyla gerçekleşen 16. Uluslararası İş Forumu (IBF) nihayetlenmiştir.
İslam ülkelerinin iktisadi ve siyasi olarak topyekun yükselmesi ancak her ülkenin tek tek gelişme yönünde gösterdiği bireysel çaba ile mümkün iken; küresel iktisadi ve siyasi platformlarda İslam dünyasının sesinin daha yüksek duyulması, İslam ülkelerinin birbirleriyle koordineli ve toplu bir şekilde hareket etmesiyle mümkün görünmektedir. Özellikle Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler sonrasında, İslam ülkelerinin kalkınması için önemli bir fırsat penceresi bulunmaktadır.

Bu fırsatları tüm İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin yakından izleyip değerlendirmesi, İslam dünyasının topyekun kalkınmasının ve bunun sonucu olarak adaletli bir güç odağı olmasının önünü açacaktır. İslam dünyasının yükselişi için işadamlarının, akademisyenlerin ve politika yapıcıların bir araya gelerek sürdürülebilir kalkınma yolunda fırsat ve zorlukları tespit edip, somut ve gerçekçi projeler üzerinden kalkınma patikasını ülke halkları ile birlikte örmesi gerekmektedir. Bu anlamda, Uluslararası İş Forumu (IBF) bu ihtiyaca cevap verecek nitelikte çalışmaları ile İslam dünyasının her köşesindeki işadamı, akademisyen ve politika yapıcıları bir araya getirerek, bilgi-birikimin etkinlikle dağılması ve tek tek her ülkenin kalkınma yolunda hızla ilerlemesi için kıymetli bir zemin oluşturmaktadır.


IBF Yönetim Kurulu toplantısında, İslam ülkelerinin gelişmesi yönünde önerilen ve çalışma yapılacak ana hususlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
1. Sektörel ve bölgesel teşvikler sağlayarak kümelenme stratejilerinin uygulanmasına
2. Teknoloji transferi neticesinde küresel teknolojik birikimiden faydalanılmasına
3. İslam ülkeleri arasında ortak kurumsal altyapılar ve finansal kaynakların geliştirilmesine
4. Beşeri sermaye ve işgücünü artırıcı programların hazırlanıp uygulamaya konulmasına
5. Sürdürülebilir kalkınma için etkin kontrol mekanizmalarının oluşturulmasına
6. İslam Ülkeleri Ticaret ve Sanayi Odaları arasında ortak programlar düzenlenmesine
7. İslam Ülkeleri Sivil toplum Kuruluşları’nın birlikte programlar hazırlamasına
8. IBF üye kuruluşları ve üye işadamları arasında ticaretin geliştirilmesi ve karşılıklı işbirliğinin artırılmasına yönelik bir web portal kurulmasına
9. IBF’in gelecekteki çalışma programı, kurumsal yapısı ve etkinliklik alanlarının yeniden çalışılmasına
10. 6-8 Aralık 2012 tarihlerinde Tunus’ta gerçekleştirilecek olan Filistin İş Forumu’na katılınılmasına
11. 2013 IBF toplantısının AMAL grubu koordinasyonunda Fas’ta gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

IBF’E KATILAN BAKANLARIN LİSTESİ

• Almanya, Aşağı Saksonya Eyaleti, Ulaştırma, Çalışma ve Ekonomi Bakanı Jörg Bode,
• Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Sultan Saeed Al Mansouri ,
• Fas Sanayi, Ticaret viie Yeni Teknolojiler Bakanı Abdelkader Aamara,
• Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Jawad Naji,
• Filistin Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Mohammad Abu-Koash,
• Filistin Finans Bakanı Dr.Aladdin Al Rafati,
• Filistin Finans Bakan Yardımcısı Hatem Owida,
• Gabon Küçük Ve Orta İşletmeler, El Sanatları ve Ticaret Bakanı Fidele Mengue Me Engouang,
• Gine-Bissau Ticaret Bakanı Aboubacar Balde,
• Iran Maliye Bakanı Yardımcısı Behrouz Alishiri,
• Letonya Ekonomi Bakanı Daniels Pavluts,
• Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nicolas Nahas,
• Maldivler Ekonomik Kalkınma Bakanı Ahmed Mohamed,
• Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Yb Dato' Sri Mustafa Muhammed,
• Mali Ticaret ve Sanayi Bakanı Abdel Karim Konate,
• Mısır Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı Hatem Saleh,
• Pakistan Ticaret Bakanı Makhdoom Muhammad Amin Fahim,
• Sudan Tarım Bakanı Abdelhalim Al Mutaafi,
• Suudi Arabistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Tavfik El Rabia,
• Suudi Arabistan Sanayi ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Mohamed Alkatheri,
• Tunus Bölgesel Kalkınma ve Planlama Bakanı Cemal Al-Din Al-Gharbi,
• Türkmenistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Bashimmyrat Hojamammedov,
• Uganda Maliye, Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Fred Jachan Omach,
• Uganda Ticaret, Sanayi ve Kooperatifler Bakanı Amelia Kyambadde
• Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Shabeb AmmarDestekleyen Kuruluşlar